HYDRAWEBOver “De Zieke Planeet” van Guy Debord


Max Henninger


In 1971 schreef Guy Debord La Planète Malade . Een manuscript over onze zieke planeet, die pas opdook in 2004. Het is een bijzondere maar ook nog verrassend actuele tekst uit een tijd toen nog over de bedreigde natuur werd gedacht in termen van “smog”, “zure regen”, “vervuiling” en “gat in de ozonlaag”. Over de opwarming van de aarde had men het toen nog nauwelijks.

Lees verder


Het revolutionaire programma van Bookchin


Janet Biehl


De vraag naar een rationele samenleving roept ons op om rationele wezens te zijn – recht te doen aan onze unieke menselijke vermogens en de commune der communes op te bouwen. Op veel plaatsen, betoogde Bookchin, sluimeren de oude democratische instellingen, verborgen binnen het weefsel van de republikeinse staten van vandaag. De commune ligt verborgen en vervormd in de gemeenteraad; de buurtraad ligt verborgen en vervormd in de wijk en de gemeentelijke confederaties verscholen en vervormd in regionale samenwerkingsverbanden van dorpen en steden.

Lees verder

 

 


Een oproep tot solidariteit:

verdedig Afrin

verdedigde mensheid

Dilar Dirik

In de strijd om Afrin zien we de universele dimensies van de strijd van het volk tegen fascisme, dictatuur en dood - en voor democratie, vrijheid en rechtvaardigheid.

Lees verder


DONALD TRUMP EN DE TERUGKEER NAAR DE WERKELIJKE TEGENSTELLING

 Alain Badiou

Op 9 november 2016 werd Donald Trump gekozen tot de 45e president van de Verenigde Staten van Amerika. Alain Badiou reageerde een dag later in een toespraak op de Universiteit van Californië, Los Angeles, mede gesponsord door het programma in de Experimentele Kritische Theorie en het Centrum voor Europese en Russische Studies. Hieronder delen we de transcriptie van zijn reactie, oorspronkelijk gepubliceerd op Mariborchan - een uitvoerige reflectie niet alleen op de specifieke gebeurtenissen die zich vorig jaar ontvouwden, maar ook over de situatie van de wereld van vandaag.

 Lees verder

Op zoek naar een beweging met charisma

 Hydra Ensemble

Hoeveel zin heeft het om een jaar na de verkiezingsoverwinning van Trump een toespraak van de Franse filosoof Alain Badiou te vertalen en te publiceren? Een toespraak die hij een dag na die verkiezingsuitslag hield aan de Universiteit van Californië. Hoe actueel is zo’n tekst nog? Is die niet achterhaald? Beslist niet, vonden wij. Ook al hadden we ook onze twijfels. Maar een jaar later heeft de tekst ons inziens geenszins aan actualiteit en relevantie ingeboet.

 Het bloeddorstige geweld van neonazi’s in Charlottesville en de cynische en rauwe speech van Trump die daar op volgde, overigens na de oorverdovende radiostilte na de moord op Heather Heyer, vormen helaas het schokkende bewijs dat Badiou bepaald niet overdreef toen hij een jaar geleden zei dat je fascisten bij de naam moest noemen.

Lees verder

FEMINISME EN DE POLITIEK VAN DE COMMONS

Silvia Federici

Op z’n minst sinds de Zapatistas de zócalo in San Cristobal de las Casas overnamen, op 31 december 1993, om te protesteren tegen de wetgeving die de ejido gronden (b) van Mexico ophief, heeft het concept van ‘de commons’ aan populariteit gewonnen onder radicaal-links, internationaal en in de VS en manifesteert het zich als een basis waarop anarchisten, marxisten, socialisten, ecologen en eco-feministen naar elkaar toegroeien.

Lees verder

 

OVER  DE COMMONS

Een interview met Massimo De Angelis en Stavros Stavrides

De term "commons" komt in verschillende historische contexten voor. Allereerst verscheen de term in relatie tot de omheining en in beslagname van de gemeenschappelijke weidegronden  tijdens het pre-of vroege kapitalisme in Engeland. In de tweede plaats met betrekking tot de Italiaanse Autonomia-beweging van de jaren 1960, en ten derde, vandaag, in het kader van bijv. file sharing-netwerken, maar ook in toenemende mate in de andersglobaliserings-beweging. Kun je ons meer vertellen over je interesse in de commons?

Lees verder

DE SCHEPPING VAN DE STEDELIJKE COMMONS

David Harvey

(...) Als de door de staat georganiseerde collectieve voorzieningen afnemen of tot een vehikel voor private accumulatie worden (zoals gebeurt bij het onderwijs) of als de staat zich eruit terugtrekt, dan is er maar één antwoord mogelijk: de zelforganisatie van de eigen commons (zoals gebeurde in Bolivia). Het politieke inzicht dat de commons kunnen worden gerealiseerd, beschermd en gebruikt voor het sociale welzijn is een denkraam geworden voor het verzet tegen de kapitalistische macht en een andere manier van denken over de politiek van een antikapitalistische transitie (...).

Lees verder

DE COMMONS: HET GROTE SLAGVELD VAN ONZE TIJD

Hydra Ensemble

Het is lang geleden dat we van ons hebben laten horen. In oktober 2014 was de vertaling van David Graebers Waarom negeert de wereld de revolutionaire Koerden in Syrië? ons laatste teken van leven. Ons laatste nummer verscheen een jaar daar voor. Er zijn meerdere reden voor deze lange radiostilte.

Lees verder

WAAROM NEGEERT DE WERELD

DE REVOLUTIONAIRE KOERDEN IN

SYRIË?

David Graeber

Midden in het Syrische oorlogsgebied wordt een democratisch experiment de grond ingestampt door ISIS. Dat de rest van de wereld zich daar niet van bewust is, is een grof schandaal.

Lees verder

Hydraweb is het thuishonk van het onregelmatig verschijnende PDF-tijdschrift Hydra. Op Hydraweb is nog veel meer achtergrondmateriaal te vinden, belangrijke (oer-)teksten met een hoge Hydra-factor etc. Wil je op de hoogte gehouden worden van onze publicaties? Stuur dan een mailtje. Reacties zijn uiteraard van harte welkom.

Bezoek Hydra op Facebook 

 Hydra wil op een nieuwe manier omgaan met concepten als revolutie en klasse en wil voorbij traditionele benaderingen van tijd, ruimte en beweging proberen te denken. Het gaat uit van een emancipatoire strijd door een multiverseel, pluraal proletariaat. Deze niet aan de gangbare geschiedschrijving gebonden oriëntatie op sociale bevrijding is voor het kunnen begrijpen en aansluiten bij actuele en komende sociale conflicten van essentieel belang.
Hydra is het tegenovergestelde van macht en orde en keert zich tegen de staat, tegen het imperium en tegen het kapitalisme. Het gaat uit van de onuitroeibaarheid van het verzet en wil anticiperen op nieuwe vormen van verzet, die in nieuwe, onverwachte gedaantes en combinaties de kop op steken, als waren het koppen van de mythische Hydra.
Hydra is een manier van kijken. Het is de blik van onderaf, de blik van de underdog. Het is een manier van kijken die het mogelijk maakt de verschillende verhalen, geschiedenissen en visies van de mensen in hun samenhang te zien en zo verbluffende verbindingen te ontdekken. Teneinde de huidige Hydra, in deze tijd van “globalisering”, in al zijn schakeringen en contradicties te leren zien en begrijpen.

Maak een gratis website met Yola