Stop making Capitalism!

"Elke dag creëren we een afschuwelijke wereld vol ellende, geweld en onrecht. We zijn actief betrokken bij het tot stand brengen van de heerschappij die ons onderdrukt en bij de obsceniteit die ons verafschuwt. We produceren meerwaarde, respecteren het geld, we accepteren irrationeel gezag en houden het in stand, we leven naar de klok en sluiten onze ogen voor de hongerenden. We creëren het kapitalisme. En daar moeten we nu mee ophouden." (John Holloway). Lees verder

Waarom negeert de wereld de revolutionaire Koerden in Syrië?

“Iedereen wil een revolutie,

maar niemand wil de afwas doen.”

Lees hier verder!

Arbeidsethos en arbeidersethos

Met het online plaatsen van de doctoraalscriptie van Gerard Snels,
Arbeidsethos en Arbeidersethos doen we opnieuw een greep uit de
schatkamer van het tijdschrift "Internationale Korrespondentie"
dat eind jaren '70 in Nijmegen verscheen. Het stuk legt een verborgen geschiedenis bloot van een eeuwenoude strijd en vijandigheid tegen de loonarbeid, tegen de gedwongen opname van de levende, creatieve arbeid, binnen de gevangenis van de kapitalistische arbeidsdag en de
loonverhouding, om zo het kapitaal tot gisting te brengen.
..

Tegen de Tijd.

Download hier het vierde nummer van Hydra 

    Brood en Rozen!

Ter gelegenheid van de 99ste viering van Internationale Vrouwendag op 8 maart 2011 publiceren we als Hydra Ensemble op onze website het befaamde artikel van Mariarosa Dalla Costa: De vrouwen en de rebellie tegen de maatschappij. Het verscheen in 1972 in het Engels met een voorwoord van Selma James onder de titel: The Power of Women and the Subversion of the Community. Daarnaast verscheen het ook in het Italiaans, Frans en Spaans. Een Nederlandse vertaling verscheen n april 1975 in het Nijmeegse tijdschrift Internationale Korrespondentie (IK), 6e jaargang nr. 2. De versie die wij op onze site publiceren is afkomstig uit dat nummer.

The Power of Women and the Subversion of the Community geldt als een klassieker in de internationale vrouwenbeweging. Zoals we ook in het eerste nummer van Hydra beschreven (Seksistische arbeidsdeling: Een kritische blik op de feministische theorievorming sinds de nieuwe vrouwenbeweging, door Cornelia Eichhorn) stond de tekst aan de basis van het zgn. “huishoudelijke arbeid debat”waarbij de eis “loon voor huishoudelijke arbeid” centraal stond.

Lees hier verder

 

Hydraweb is het thuishonk van het onregelmatig verschijnende PDF-tijdschrift Hydra. Op Hydraweb is nog veel meer achtergrondmateriaal te vinden, belangrijke (oer-)teksten met een hoge Hydra-factor etc. Wil je op de hoogte gehouden worden van onze publicaties? Stuur dan een mailtje. Reacties zijn uiteraard van harte welkom.

Bezoek Hydra op Facebook 

 Hydra wil op een nieuwe manier omgaan met concepten als revolutie en klasse en wil voorbij traditionele benaderingen van tijd, ruimte en beweging proberen te denken. Het gaat uit van een emancipatoire strijd door een multiverseel, pluraal proletariaat. Deze niet aan de gangbare geschiedschrijving gebonden oriëntatie op sociale bevrijding is voor het kunnen begrijpen en aansluiten bij actuele en komende sociale conflicten van essentieel belang.
Hydra is het tegenovergestelde van macht en orde en keert zich tegen de staat, tegen het imperium en tegen het kapitalisme. Het gaat uit van de onuitroeibaarheid van het verzet en wil anticiperen op nieuwe vormen van verzet, die in nieuwe, onverwachte gedaantes en combinaties de kop op steken, als waren het koppen van de mythische Hydra.
Hydra is een manier van kijken. Het is de blik van onderaf, de blik van de underdog. Het is een manier van kijken die het mogelijk maakt de verschillende verhalen, geschiedenissen en visies van de mensen in hun samenhang te zien en zo verbluffende verbindingen te ontdekken. Teneinde de huidige Hydra, in deze tijd van “globalisering”, in al zijn schakeringen en contradicties te leren zien en begrijpen.

Make a Free Website with Yola.